PEQ Consult Sdn. Bhd. (199401028285 / 313966-A)

Registered with Board of Town Planners Malaysia (BC0049)
Registered with Malaysian Institute of Planners (PC/C/240/2019)
Certificate Of Practice (COP 0059)
Ministry of Finance (MOF) Certificate (J10962359693477821)

Perancangan Bandar dan Wilayah

PEQ Consult menawarkan rangkaian perkhidmatan perancangan bandar dan wilayah yang komprehensif di Malaysia. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri, kami menyediakan kepakaran, kemahiran dan pengetahuan mendalam yang boleh digunakan untuk perancangan bandar dan wilayah untuk manfaat pelanggan kami.

Mengenai PEQ Consult

Sejak November 1998, PEQ Consult Sdn Bhd mula menyediakan perkhidmatan perundingan sehenti untuk perancangan bandar dan wilayah serta projek pembangunan. Selaras dengan falsafah perniagaan kami, kami berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan perundingan yang berkaliber dan berkualiti tinggi kepada pelanggan kami di Malaysia.

Daripada konsep kepada penciptaan, kami menawarkan penyelesaian yang diperibadikan, praktikal dan pragmatik untuk menangani keperluan dan cabaran khusus untuk sektor awam dan juga swasta. Kami juga menawarkan rangka kerja teguh yang dijamin untuk mendatangkan hasil yang mampan kepada perniagaan dan komuniti.

Apa itu Perancangan Bandar dan Wilayah di Malaysia?

Perancangan bandar dan wilayah sering digunakan sebagai sebahagian daripada perancangan bandar yang lebih besar dan boleh ditakrifkan sebagai proses membina, membangun dan mereka bentuk kawasan bandar. Perancangan bandar merangkumi penggunaan kawasan lapang, udara, air dan persekitaran binaan yang merangkumi bangunan, pengangkutan, tujuan ekonomi dan sosial.

Tanah baharu dan tanah sedia ada, bangunan, jalan raya, ruang awam, aksesibiliti, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan alam sekitar berada di bawah payung perancangan bandar. Walaupun perancangan bandar dan wilayah boleh dikategorikan kepada jenis-jenis konseptual yang berbeza, mereka bukanlah eksklusif—pelan bandar yang holistik harus meliputi kebanyakan, jika tidak semua, jenis-jenis tersebut.

Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Wilayah di Malaysia

Penyediaan pelan induk untuk tujuan pemberimilikan atau pengambilan tanah

Penyediaan pelan induk untuk tujuan pemberimilikan atau pengambilan tanah

Penyediaan pelan susun atur terperinci untuk kelulusan perancangan

Penyediaan laporan dan kajian untuk projek penswastaan ​​atau lain-lain

Penyediaan cadangan untuk pengambilan tanah atau usaha sama

Penghubung antara Pihak Berkuasa Tempatan dalam proses penukaran guna tanah dan kelulusan pemajuan

Penyerahan pelan untuk kelulusan pemajuan

Nasihat mengenai perkara yang berkaitan dengan penukaran dan pecah sempadan tanah

Perkhidmatan Pemajuan Projek di Malaysia

Pengurusan projek daripada peringkat perancangan hingga ke peringkat pelaksanaan

Penyediaan penilaian projek dan kajian kebolehlaksanaan (feasibility studies)

Penyelarasan semua perunding untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek

Perhubungan rapat dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan untuk mendapatkan kelulusan

Jenis-jenis Konsep Perancangan Bandar dan Wilayah di Malaysia

Pelan Strategik

Objektif pelan strategik termasuk meningkatkan aksesibiliti bandar, membangunkan ruang komunal tambahan, meningkatkan kualiti hidup penduduk dan menarik orang ramai untuk melawat atau berpindah ke bandar.

Perancangan Guna Tanah 

Perancangan guna tanah berkisar tentang undang-undang serta dasar, termasuk menerima pakai instrumen perancangan seperti undang-undang kerajaan, garis panduan, pelan pembangunan dan dasar untuk memberi kesan kepada penggunaan tanah.

Pelan Induk

Pelan induk sering digunakan untuk projek pembangunan ‘greenfield’ atau pembinaan di tanah yang belum pernah dibangunkan sebelum ini.

Pemulihan Bandar

Antara contoh strategi pemulihan adalah membaiki jalan raya, mengembangkan infrastruktur, membersihkan pencemaran dan menambah taman serta ruang awam yang lain.

Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi ialah proses mencari kawasan untuk pengembangan demi menggalakkan lebih banyak kejayaan kewangan dalam komuniti.

Perancangan Alam Sekitar

Perancangan alam sekitar ialah sejenis perancangan strategik yang memberi tumpuan kepada kemampanan jangka panjang.

Perancangan Infrastruktur 

Perancangan infrastruktur adalah berkenaan dengan kemudahan asas yang memberi perkhidmatan kepada bandar dan penduduknya, dan bagaimana kemudahan tersebut dapat menyokong matlamat perancangan strategik.

Kepentingan Perancangan Bandar dan Wilayah di Malaysia

Untuk meningkatkan kualiti hidup dengan menyediakan infrastruktur yang efektif, memberikan akses mudah kepada penjagaan kesihatan, pendidikan, kemudahan dan perkhidmatan, serta perumahan mampu milik dan berkualiti.

Untuk mengelakkan permasalahan yang berpunca daripada infrastruktur bandar seperti kebakaran, banjir, perubahan iklim dan bencana lain.

Untuk memulihara sumber asli dan memeliharanya untuk generasi akan datang dengan mematuhi peraturan perancangan bandar dan wilayah di Malaysia.

Agenda Perbandaran Baharu (APB)

Agenda Perbandaran Baharu merupakan wawasan bersama untuk masa depan yang lebih baik dan lebih mampan – di mana semua orang mempunyai hak dan akses sama rata kepada manfaat dan peluang yang bandar boleh tawarkan, dan di mana masyarakat menimbang semula sistem bandar dan bentuk fizikal ruang bandar untuk mencapai matlamat ini.

Prinsip Agenda Perbandaran Baharu (APB)

Tiada sesiapa tertinggal di belakang, menghapuskan kemiskinan, dan menjamin hak-hak dan peluang sama rata

Capai ekonomi bandar yang mampan dan inklusif, serta peluang dan akses yang sama untuk semua

Pupuk kemampanan alam sekitar, pembangunan bandar, serta melindungi ekosistem dan biodiversiti

Perancangan Bandar dan Wilayah dan Agenda Perbandaran Baharu (APB) di Malaysia

APB mempersembahkan anjakan paradigma berasaskan sains bandar; ia membentangkan standard dan prinsip untuk perancangan, pembinaan, pembangunan, pengurusan, dan penambahbaikan kawasan bandar melalui lima tonggak utama pelaksanaannya: dasar bandar negara, perundangan dan peraturan bandar, perancangan dan reka bentuk bandar, ekonomi tempatan dan kewangan perbandaran, dan pelaksanaan tempatan.

Sewajibnya, perancangan bandar dan wilayah di Malaysia perlu dikukuhkan untuk menikmati kelebihan bandar.

Layari Arus Pemodenan Bersama Perancang Bandar Berdaftar di Malaysia

Perancangan Bandar dan Wilayah FAQ

Soalan-Soalan Lazim

Perancangan bandar dan wilayah sering digunakan sebagai sebahagian daripada perancangan bandar yang lebih besar dan boleh ditakrifkan sebagai proses membina, membangun dan mereka bentuk kawasan bandar. Perancangan bandar merangkumi penggunaan kawasan lapang, udara, air, dan persekitaran binaan yang merangkumi bangunan, pengangkutan, tujuan ekonomi dan sosial.

Perancangan bandar dan wilayah mempengaruhi sistem pengangkutan, infrastruktur, susun atur dan kualiti kehidupan secara keseluruhan. Tanpa perancangan bandar dan wilayah yang efektif, bandar tidak dapat membangun kerana perancangan bandar dan wilayah merupakan alat terbaik untuk menjana serta memacu ekonomi negara.