PEQ Consult Sdn. Bhd. (199401028285 / 313966-A)

Registered with Board of Town Planners Malaysia (BC0049)
Registered with Malaysian Institute of Planners (PC/C/240/2019)
Certificate Of Practice (COP 0059)
Ministry of Finance (MOF) Certificate (J10962359693477821)

Bagaimana untuk Mendapatkan Kebenaran Merancang di Malaysia?

Bagaimana untuk Mendapatkan Kebenaran Merancang Malaysia

Di Malaysia, kebenaran merancang merupakan aspek penting dan prasyarat dalam proses kawalan pemajuan. Proses kawalan boleh dikategorikan kepada tiga peringkat iaitu: peringkat pra-pembinaan, peringkat pembinaan, dan peringkat pasca-pembinaan.

Anda keliru? Jangan risau; kami di sini untuk membimbing anda! Teruskan membaca untuk belajar mengenai definisi kebenaran merancang, kepentingannya serta prosedur yang perlu dipatuhi untuk mendapatkannya bagi memastikan pemajuan yang teratur, mampan dan sistematik.

Definisi Kebenaran Merancang

Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat tiga peringkat pemajuan. Kebenaran merancang terlibat dalam peringkat pra-pembinaan. Peringkat ini dianggap sebagai peringkat paling penting kerana ia menandakan permulaan sesuatu pemajuan.

Merujuk kepada subseksyen 2(1) Akta 172, kebenaran merancang diberikan, sama ada dengan atau tanpa syarat dikenakan, untuk menjalankan pemajuan. Kebenaran ini dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) kawasan tersebut lalu membolehkan sesuatu pemajuan di tapak tertentu.

Secara ringkasnya, kebenaran merancang adalah persetujuan bertulis PBPT. Ia adalah proses yang wajib selepas kelulusan penukaran tanah diperoleh dan sebelum pemajuan mana-mana bangunan atau penempatan. Jika seseorang telah memulakan sebarang pemajuan tanpa memperoleh perintah pembangunan, mereka dianggap telah melanggar undang-undang.

Selain itu, pemaju tanpa kebenaran merancang boleh disabitkan di bawah Seksyen 27 dan Seksyen 28 Akta 172. Penalti adalah mengikut Subseksyen 26(1), yang membenarkan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

BACA LAGI: Konsep, Ciri-ciri, dan Kepentingan Pembangunan Bandar Pintar

Apakah Yang Dianggap Sebagai ‘Pemajuan’?

Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) mentakrifkan istilah ‘pemajuan’ sebagai menjalankan apa-apa kerja bangunan, kejuruteraan, perlombongan, perindustrian atau apa-apa kerja lain yang seumpanya pada, di atas, di sebelah atas atau di bawah tanah, membuat apa-apa perubahan material mengenai penggunaan mana-mana tanah atau bangunan atau mana-mana bahagian daripadanya, atau memecah sempadan atau mencantumkan tanah; dan “memajukan” hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

Oleh itu, pemajuan di Malaysia boleh dikategorikan kepada kerja operasional, perubahan penggunaan material, dan aspek pentadbiran tanah.

pemajuan di Malaysia

Kepentingan Kebenaran Merancang

Keperluan untuk kebenaran merancang dinyatakan di bawah Seksyen 18 hingga Seksyen 31A Bahagian IV – Kawalan Perancangan. Kebenaran merancang ialah proses membenarkan sebarang aktiviti di atas tanah dan bangunan atau membolehkan sebarang perubahan dalam penggunaan tanah dan bangunan.

Ia adalah untuk memastikan semua pelan dan dokumen yang berkaitan mematuhi peraturan dan perundangan, mengawal pemajuan tanah dan bangunan dengan berkesan, dan melaksanakan pelan yang telah diluluskan dengan sewajarnya.

Selain itu, penting untuk Malaysia mempunyai kawalan pemajuan yang efektif. Hal ini demikian kerana proses perancangan bandar yang cemerlang mampu mengurangkan risiko dan kegagalan, membantu pemajuan ekonomi dan sosial, meningkatkan persekitaran kerja dan kualiti hidup yang lebih baik, serta menggalakkan kesejahteraan umum rakyat.

BACA LAGI: Pengenalan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa

Kepentingan Kebenaran Merancang

Proses dan Prosedur

Subseksyen 19(1) Akta 172 memperuntukkan bahawa “tiada seorang pun, selain pihak berkuasa tempatan, boleh memulakan, mengusahakan, atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan jika kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan itu telah diberikan kepadanya di bawah Seksyen 22 atau dilanjutkan di bawah subseksyen 24 (3).”

Oleh itu, seseorang dikehendaki untuk memohon kebenaran merancang. Tidak lupa juga, pemohon perlu menyertakan salinan Borang A, yuran permohonan, salinan pelan susun atur, dokumen hak milik tanah yang sah, resit cukai tanah, borang JPB/KP, alamat pemilik tanah bersebelahan, salinan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP), salinan pelan tinjauan yang telah diperakui dan sistem pengesanan pelan komputer.

Pemohon hendaklah menyerahkan borang permohonan mereka kepada  One Stop Centre (OSC). Jika perlu, pemohon akan dibantu dan dinasihatkan untuk membuat pembetulan sebelum menyerahkan permohonan untuk dibentangkan kepada jawatankuasa untuk pertimbangan. OSC merupakan mekanisme penyampaian sistem perancangan yang direka untuk melancarkan proses permohonan melalui dasar dan amalan perancangannya.

Oleh itu, perunding bertauliah seperti PEQ Consult diperlukan untuk memberikan perundingan yang komprehensif kepada pemohon. Hal ini untuk memastikan proses yang lancar dan hasil yang terbaik. Perunding atau perancang bandar akan menasihati pemohon bukan sahaja dalam urusan permohonan tetapi juga mengenai pelbagai perihal pemajuan alternatif, selaras dengan Kanun Tanah Negara, Akta Pengambilan Tanah, Akta Jalan, Parit dan Bangunan, dan Akta Kualiti Alam Sekitar. Hal ini turut meliputi undang-undang kecil lain di tanah tersebut.

BACA LAGI: Program Bandar Selamat: Inisiatif Pencegahan Jenayah

Kesimpulan

Natijahnya, kebenaran merancang adalah proses penting dalam mana-mana pemajuan. Oleh itu, mendapatkan khidmat perunding dengan pengalaman industri yang luas adalah satu kemestian untuk mengelakkan masalah masa depan dan pemajuan yang tidak sesuai. Kami di PEQ Consult sentiasa bersedia untuk melayani anda dengan perkhidmatan perancangan bandar terbaik di pasaran.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts