PEQ Consult Sdn. Bhd. (199401028285 / 313966-A)

Registered with Board of Town Planners Malaysia (BC0049)
Registered with Malaysian Institute of Planners (PC/C/240/2019)
Certificate Of Practice (COP 0059)
Ministry of Finance (MOF) Certificate (J10962359693477821)

Jururancang Bandar: Merancang Bandar Yang Lestari Dan Inklusif

Jururancang Bandar: Merancang Bandar Yang Lestari Dan Inklusif

Jururancang bandar memainkan peranan yang kritikal dalam membentuk masa depan persekitaran bandar-bandar di Malaysia.

Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk merancang pembangunan fizikal, tetapi juga perlu memastikan bahawa bandar yang dirancang adalah lestari dan inklusif.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan bagaimana jururancang bandar boleh membantu membina bandar yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengabaikan kepentingan generasi akan datang.

Konsep Perancangan Bandar Yang Lestari

Perancangan bandar yang lestari merujuk kepada pendekatan yang memastikan pembangunan bandar dilakukan dengan cara yang mesra alam dan mampan.

Jururancang bandar menggunakan pelbagai strategi untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar dan memaksimumkan manfaat sosial dan ekonomi.

Mereka mengintegrasikan elemen-elemen seperti pengurusan sisa pepejal yang efisien, penggunaan tenaga yang cekap, dan pengekalan ruang hijau dalam perancangan mereka.

Ciri-ciri Bandar Yang Lestari

Bandar yang lestari mempunyai beberapa ciri utama yang membezakannya dari bandar konvensional. Antaranya termasuklah:

 • Penggunaan Tenaga Yang Cekap: Bandar yang lestari menggunakan teknologi yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga, seperti sistem pencahayaan pintar dan bangunan hijau.
 • Pengurusan Sisa Yang Efektif: Pengurusan sisa yang baik adalah penting untuk mengurangkan pencemaran dan memastikan kebersihan bandar.
 • Pengangkutan Awam Yang Baik: Sistem pengangkutan awam yang cekap membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara.
 • Ruang Hijau: Ruang hijau seperti taman dan hutan bandar menyediakan persekitaran yang lebih sejuk dan menyenangkan untuk penduduk.
 • Pembangunan Komuniti: Jururancang bandar memastikan bahawa pembangunan bandar melibatkan komuniti setempat untuk memastikan ia memenuhi keperluan dan aspirasi mereka.

Kepentingan Perancangan Bandar Lestari

Bandar yang lestari ialah kunci kepada masa depan yang mampan. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, permintaan terhadap sumber semula jadi juga meningkat.

Jururancang bandar memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan sumber yang efisien dan lestari. Ini termasuklah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, pengurusan sisa yang bijak, dan pelaksanaan teknologi hijau.

BACA LAGI: Konsep, Ciri-ciri, dan Kepentingan Pembangunan Bandar Pintar

Peranan Jururancang Bandar Dalam Mewujudkan Bandar Yang Inklusif

Peranan Jururancang Bandar Dalam Mewujudkan Bandar Yang Inklusif

Untuk memastikan bandar yang dirancang adalah inklusif, jururancang bandar perlu mengaplikasikan beberapa strategi penting:

 1. Penglibatan Komuniti: Melibatkan komuniti dalam proses perancangan untuk memastikan keperluan dan aspirasi mereka diambil kira.
 2. Penyediaan Kemudahan Akses: Memastikan kemudahan awam seperti trotoar, stesen pengangkutan, dan bangunan boleh diakses oleh semua orang.
 3. Perumahan Mampu Milik: Menyediakan perumahan yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
 4. Pembangunan Ekonomi Lokal: Mewujudkan peluang pekerjaan dan sokongan untuk perniagaan kecil bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
 5. Pendidikan dan Kesedaran: Mengadakan program pendidikan dan kesedaran untuk memastikan komuniti memahami dan menyokong perancangan bandar yang inklusif.

Cabaran Dalam Perancangan Bandar Yang Lestari Dan Inklusif

Walaupun konsep bandar yang lestari dan inklusif adalah ideal, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi oleh jururancang bandar. Antara cabaran tersebut termasuklah:

 • Sumber Kewangan: Keterbatasan sumber kewangan boleh menghalang pelaksanaan projek-projek lestari.
 • Kesedaran Awam: Kurangnya kesedaran awam mengenai kepentingan kelestarian boleh menyukarkan usaha jururancang bandar.
 • Teknologi: Keperluan untuk teknologi yang canggih dan terkini bagi memastikan perancangan yang lebih efisien.
 • Dasar Dan Peraturan: Perubahan dalam dasar dan peraturan boleh memberi impak kepada perancangan yang sedang berjalan.
 • Pengurusan Sumber: Menguruskan sumber semula jadi dan manusia dengan cara yang efisien adalah penting untuk mencapai kelestarian.

Contoh Bandar Lestari dan Inklusif di Malaysia

Jururancang Bandar: Contoh Bandar Lestari dan Inklusif di Malaysia

Beberapa buah bandar di Malaysia telah mengambil langkah ke arah menjadi bandar yang lebih lestari dan inklusif. Antaranya adalah:

Kuala Lumpur

Bandar raya ini telah memperkenalkan pelbagai inisiatif hijau seperti pengangkutan awam yang cekap dan pengekalan ruang hijau.

Projek seperti River of Life ialah contoh usaha untuk memperbaiki kualiti hidup penduduk bandar dengan menambah baik sungai dan kawasan sekitarnya.

Putrajaya

Direka sebagai pusat pentadbiran Malaysia, Putrajaya menekankan pembangunan yang lestari dengan penggunaan teknologi hijau dan pengekalan ruang hijau yang luas.

Iskandar Malaysia

Wilayah pembangunan ini di Johor menekankan perancangan bandar yang mampan dengan pelbagai inisiatif untuk memastikan kelestarian alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Masa Depan Perancangan Bandar di Malaysia

Masa depan perancangan bandar di Malaysia terletak pada kemampuan untuk mengadaptasi teknologi baru dan melibatkan komuniti dalam proses perancangan.

Jururancang bandar perlu terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar sambil memastikan bandar-bandar tetap inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

Dengan kemajuan dalam teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), jururancang bandar dapat menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien.

Ini termasuklah pengurusan trafik yang lebih baik, penggunaan tenaga yang lebih cekap, dan perancangan ruang bandar yang lebih baik.

BACA LAGI: Pengenalan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa

Perkhidmatan Jururancang Untuk Bandar Yang Lestari Dan Inklusif

Jururancang bandar mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan bandar yang dirancang adalah lestari dan inklusif. Dengan mengaplikasikan strategi-strategi yang telah dibincangkan, mereka dapat membantu membentuk bandar yang bukan sahaja mesra alam tetapi juga memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat.

PEQ Consult komited untuk memberikan perkhidmatan perancangan bandar yang berkualiti tinggi untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi bandar-bandar di Malaysia. Untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan kami, layari PEQ Consult atau hubungi kami.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts